Zákazníci z ČR a SR

Důležité upozornění

Vzhledem k právním předpisům není možné využívat tento prodejní kanál z území České Republiky a ze Slovenska. Pro objednávání z ČR a SR je vám k dispozici náš místní e-shop, který odpovídá všem závazným právním normám pro prodej na území ČR a SR, jako je správné zacházení s DPH, autorskými a recyklačními poplatky, atd.

Děkujeme za pochopení!
For customers from Czech Republic and Slovakia

Important note

Due to legal requirements, all orders from Czech and Slovak customers must be processed by the Czech version of our sales system. All necessary local fees, required by local laws, will be added (such as VAT, authorship and recycling fee, etc).

Thank you for understanding!

Logout ?

Are you sure?

You will not be able to order products neither see their prices.

This website uses cookies and similar technologies on its websites. By continuing your browsing after being presented with the cookie information you consent to such use. More info